Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

moshi89
8324 76c1
Reposted fromGIFer GIFer viaszpaqus szpaqus
moshi89
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaszpaqus szpaqus
moshi89
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viaszpaqus szpaqus
moshi89
7510 4f97
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaszpaqus szpaqus

June 30 2015

moshi89
3419 5a80
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
moshi89
moshi89

June 22 2015

moshi89
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viael-kaktus el-kaktus
moshi89
moshi89
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
moshi89
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
moshi89
0291 d033
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
0809 cbed 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabrocat brocat
moshi89
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
moshi89
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę.
Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: "Odszedł, widać jesień się zbliża".
— Dolina Muminków w listopadzie - Tove Jansson
Reposted frometa eta viainsanedreamer insanedreamer
moshi89

June 11 2015

moshi89
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl