Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

moshi89
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
moshi89
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
— Fiodor Dostojewski
moshi89
"Próbuję tylko przez to wszystko przejść, rozumiesz? Staram się z tym wszystkim uporać po kolei, w nadziei, że to już koniec. A potem patrzę i widzę, że nic z tego. Zaraz pojawia się coś nowego. Chcę się wreszcie od tego uwolnić
— Lisa McMann "Koniec"
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaparadiso paradiso
moshi89
9990 982b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
moshi89
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viafilology filology
moshi89
Pamiętaj Tobie nie musi zależeć. To im ma zależeć, to oni mają walczyć o to co było. Jeśli im nie zależy, tobie tym bardziej nie powinno.
Zrozumiesz wtedy że oni nie są Ciebie warci, nie są warci Twoich łez.
6211 387d
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viadzony dzony
7499 bbb1
3767 7def
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

May 30 2015

moshi89
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viamononok mononok
moshi89
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viagabryy gabryy
moshi89
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaparadiso paradiso
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viagabryy gabryy
moshi89


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viagabryy gabryy
moshi89
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialubie-lato lubie-lato
moshi89
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.

May 26 2015

moshi89
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromolakocie olakocie viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
0007 3745 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
moshi89
To, co dobre każe na siebie czekać.
— Ruiz Zafón
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl